หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

6412 SET Sustainability Forum2 2024


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเข้าร่วมสัมมนา ‘SET Sustainability Forum 2/2024: Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero’ 18 มิ.ย. นี้

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2024 หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” รับฟังมุมมองจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตลาดทุน ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางสากล พร้อมยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกท่ามกลางกฎเกณฑ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

          เปิดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก James Grabert, Director – Mitigation Division, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) และผู้เชี่ยวชาญกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส (Article 6 of the Paris Agreement) Jens Radschinski ถึงวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกตลาดฯ และคาร์บอนเครดิต และการบรรยายพิเศษ โดย ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หัวข้อ “Unlocking Private Capital at Scale: An Accelerator to Net-Zero” เพื่อสื่อสารกับภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง-เล็ก และ MSMEs ถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อริเริ่ม Sustainability Initiatives ปรับตัวและเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนพร้อมสู้วิกฤติในอนาคต

          นอกจากนี้ ยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง โดยช่วงแรก “Strengthening the Sustainable Ecosystem for Thai Capital Market” รับฟังมุมมองและแนวทางพัฒนาภาคธุรกิจไทยตามแนวทางสากลสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม และช่วงที่สอง “How Inclusive Transition could Secure Sustainable Returns?” ถึงธุรกิจไทยที่ให้ความสำคัญและมุ่งสู่ Net Zero ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงิน

          งานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2024 จัดขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-17.15 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://setga.page.link/PNoq ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

6412

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!