หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

4470 DEXON


เด็กซ์ซอนยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยในอุตสาหกรรมพลังงานลมสู่ระดับโลก

          บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ DTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ซึ่ง DTC เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานบนกังหันลมอย่างปลอดภัย (GWO) และการช่วยเหลือด้วยเทคนิคขั้นสูง Advance Rescue Training (ART) ที่ได้รับการรับรองจาก GWO ซึ่ง DTC ได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้มากว่า 5 ปี และเราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทยสู่ระดับสากล

          ตลอดระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมา บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ DTC เดิมชื่อบริษัท ดาคอนเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเด็กซ์ซอน ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 จนถึงวันนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการฝึกอบรมการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม (Technical Skill) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (Soft Skill) ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เราให้ความสำคัญกับคุณภาพ บริการ และเทคโนโลยีขั้นสูง และเราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมของเราตั้งอยู่ที่อ.บ้านฉาง จ.ระยองซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ DEXON ด้วย ในการฝึกอบรมเรามีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด ภายในสถาบันฝึกอบรมมีห้องเรียนที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย, ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT), ศูนย์ฝึกเทคนิคการโรยตัวเพื่อการตรวจสอบ (Rope Access Tower) ที่ได้รับการรับรองจาก IRATA, ศูนย์ฝึกมาตรฐานสำหรับการทำงานบนกังหันลมผลิตไฟฟ้า (GWO Tower) และลานฝึกการตรวจสอบระบบท่อนำส่ง (Pipeline Inspection Test Yard) โดยเรามีหลักสูตรอบรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการในงานอุตสาหกรรม และความต้องการเฉพาะจากลูกค้า โดยหลักสูตรอบรมมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สถาบันฝึกอบรมของเด็กซ์ซอนได้รับการอนุมัติจาก IRATA (Industrial Rope Access Trade Association หรือสมาคมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงด้วยเทคนิคการใช้เชือกนานาชาติ) ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีสมาชิกมากกว่า 600 บริษัททั่วโลก นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองจาก GWO หรือ The Global Wind Organization ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนามาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 

          “เรามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นสถาบันการฝึกอบรมแถวหน้าของเมืองไทย ที่เป็นสัญชาติไทย และได้รับการรับรองจาก IRATA และ GWO หลักสูตรต่างๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) สถาบันของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การฝึกอบรมที่ดีที่สุด การฝึกอบรมนี้เต็มไปด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตราย เพื่อความปลอดภัยขณะทำงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับกังหันลมต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน GWO เพื่อสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน เด็กซ์ซอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.มัลลิกากล่าว

 

 

4470

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!