หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET51


หุ้นถูกชอร์ตเซล 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

37,500

221,250

0.75%

AAI-R

173,100

1,020,680

3.44%

AAV

2,813,500

6,319,008

19.75%

AAV-R

111,400

250,044

0.78%

ACE

300

411

0.02%

ADVANC

222,000

46,176,000

10.68%

ADVANC-R

108,900

22,594,700

5.24%

AEONTS

6,500

995,300

4.00%

AEONTS-R

21,700

3,320,500

13.36%

AH

84,900

1,870,620

5.19%

AH-R

16,900

371,810

1.03%

AIT

7,000

30,800

2.23%

AMATA

1,022,800

24,564,410

19.88%

AMATA-R

185,400

4,456,070

3.60%

AOT

2,383,300

154,714,125

12.43%

AOT-R

1,928,700

125,029,000

10.06%

AP

1,162,100

10,789,445

9.96%

AP-R

2,587,800

23,994,085

22.19%

ASIAN

50,000

530,270

0.75%

AU

24,500

202,645

4.27%

AUCT

70,300

651,055

12.29%

AURA

4,100

53,300

2.87%

AURA-R

300

3,870

0.21%

AWC

2,988,600

11,597,566

8.13%

AWC-R

12,152,400

47,151,434

33.05%

BA

291,100

5,627,880

4.84%

BA-R

61,700

1,194,010

1.03%

BAFS

4,700

100,580

0.65%

BAFS-R

8,100

172,850

1.12%

BAM

633,200

5,577,430

10.72%

BAM-R

194,200

1,708,920

3.29%

BANPU

7,800,800

43,458,990

9.68%

BANPU-R

12,415,000

68,962,515

15.40%

BBGI

10,200

53,040

1.35%

BBIK

11,000

371,750

0.52%

BBL

537,800

75,119,800

18.11%

BBL-R

49,000

6,857,600

1.65%

BCH

1,492,800

29,159,370

15.39%

BCH-R

1,253,400

24,471,070

12.92%

BCP

366,500

14,751,625

15.56%

BCP-R

200,300

8,051,275

8.50%

BCPG

82,400

543,840

5.41%

BCPG-R

12,200

80,520

0.80%

BDMS

3,215,200

91,584,450

11.52%

BDMS-R

17,400

491,550

0.06%

BE8

24,000

469,630

3.86%

BEAUTY

642,900

369,396

4.54%

BEAUTY-R

3,800

2,204

0.03%

BEC

257,500

1,159,122

22.60%

BEM

3,212,100

25,984,320

4.29%

BEM-R

8,045,600

65,042,585

10.75%

BGRIM

1,538,200

38,985,800

17.77%

BGRIM-R

216,900

5,490,375

2.51%

BH

68,200

16,974,400

6.44%

BH-R

143,000

35,566,700

13.51%

BJC

395,200

8,862,240

8.32%

BJC-R

97,300

2,178,940

2.05%

BLA

111,300

2,269,510

3.35%

BLA-R

40,900

838,750

1.23%

BPP

20,300

276,080

4.90%

BPP-R

4,600

62,560

1.11%

BRI

7,600

40,660

0.58%

BSRC

387,900

3,506,250

3.09%

BSRC-R

21,000

190,050

0.17%

BTG

129,300

3,193,250

5.50%

BTS

4,304,000

25,508,400

6.10%

BTS-R

5,120,700

30,619,875

7.25%

BYD

350,700

815,476

4.08%

BYD-R

300

702

0.00%

CBG

204,500

14,476,525

5.22%

CBG-R

489,800

34,892,075

12.49%

CCET

56,400

199,100

0.09%

CCET-R

37,300

129,732

0.06%

CENTEL

213,600

8,695,200

8.08%

CENTEL-R

153,400

6,267,725

5.80%

CHAYO

99,600

396,408

9.85%

CHG

922,300

2,721,760

12.56%

CHG-R

1,031,000

3,032,300

14.04%

CK

168,600

3,820,830

10.60%

CK-R

97,000

2,195,740

6.10%

CKP

451,800

1,821,854

4.30%

CKP-R

351,200

1,416,020

3.35%

COM7

1,334,700

24,353,980

6.99%

COM7-R

531,500

9,704,700

2.78%

CPALL

2,102,900

122,544,000

19.44%

CPALL-R

2,204,800

128,255,675

20.38%

CPAXT

404,900

11,778,575

7.54%

CPAXT-R

595,700

17,276,250

11.10%

CPF

2,136,400

48,652,720

6.92%

CPF-R

1,716,200

39,082,470

5.56%

CPN

762,500

45,162,025

11.58%

CPN-R

515,200

30,446,400

7.83%

CRC

318,600

10,196,625

11.44%

CRC-R

547,900

17,539,750

19.68%

CV

534,200

186,970

5.25%

DCC

89,600

171,400

2.64%

DCC-R

1,782,600

3,412,696

52.62%

DELTA

396,700

29,593,050

4.65%

DELTA-R

2,987,100

222,433,175

35.00%

DEMCO

104,600

426,714

12.20%

DITTO

55,500

994,680

1.73%

DITTO-R

186,000

3,342,740

5.79%

DMT

25,900

310,800

1.97%

DOHOME

395,600

4,574,640

14.95%

DOHOME-R

16,200

186,300

0.61%

DUSIT

5,500

57,750

2.13%

EA

1,062,900

25,316,270

6.05%

EA-R

1,926,700

45,711,410

10.98%

EASTW

23,300

74,868

3.07%

EGCO

57,100

6,133,550

2.98%

EGCO-R

41,100

4,436,850

2.14%

EKH

125,800

912,280

9.59%

EPG

180,700

1,211,095

15.34%

EPG-R

52,100

349,070

4.42%

ERW

409,600

1,886,834

6.15%

ERW-R

610,000

2,812,440

9.16%

FORTH

8,600

146,200

1.00%

FORTH-R

1,600

26,850

0.19%

FSMART

20,500

130,175

4.44%

GFPT

301,200

3,871,260

13.06%

GFPT-R

132,300

1,701,080

5.74%

GLOBAL

746,300

12,535,920

16.63%

GLOBAL-R

583,400

9,748,600

13.00%

GPSC

472,400

22,606,575

12.25%

GPSC-R

973,700

46,641,575

25.25%

GREEN

153,700

178,588

4.84%

GULF

2,085,000

87,187,125

14.62%

GULF-R

1,511,600

63,142,475

10.60%

GUNKUL

1,358,600

3,412,070

18.49%

GUNKUL-R

1,048,100

2,621,984

14.26%

HANA

216,600

8,802,600

5.36%

HANA-R

514,900

20,925,775

12.73%

HENG

16,900

24,698

4.32%

HMPRO

2,062,700

20,195,760

7.21%

HMPRO-R

4,685,500

45,862,270

16.37%

HTC

38,000

624,480

3.94%

HUMAN

41,700

447,970

2.04%

ICC

500

20,000

7.94%

ICHI

104,000

1,801,200

2.20%

ICHI-R

90,900

1,575,580

1.93%

III

83,700

622,670

9.61%

ILM

7,400

152,860

4.19%

ILM-R

16,000

330,260

9.05%

INTUCH

125,400

8,501,000

9.60%

INTUCH-R

334,500

22,678,125

25.61%

IRPC

2,110,300

4,048,271

20.31%

IRPC-R

1,013,600

1,945,235

9.75%

ITC

252,600

5,598,480

5.34%

ITC-R

93,400

2,073,480

1.98%

IVL

1,730,800

41,651,130

12.81%

IVL-R

4,474,200

107,250,850

33.12%

JAS

2,188,500

7,464,406

2.71%

JAS-R

2,488,200

8,462,296

3.08%

JMART

260,700

3,467,680

11.02%

JMART-R

3,100

41,240

0.13%

JMT

647,500

10,990,960

7.35%

JMT-R

11,700

198,760

0.13%

JR

6,400

27,264

2.28%

KAMART

15,600

232,440

0.72%

KBANK

516,000

68,948,900

11.77%

KBANK-R

277,600

37,098,500

6.33%

KCE

232,100

9,632,950

6.82%

KCE-R

352,800

14,625,000

10.37%

KCG

32,100

333,570

1.98%

KEX

474,400

2,199,382

0.82%

KEX-R

400

1,872

-

KGI

37,700

170,026

3.93%

KKP

190,200

9,800,625

30.00%

KKP-R

14,300

739,925

2.26%

KLINIQ

1,300

56,225

0.10%

KSL

173,500

398,628

3.76%

KSL-R

67,900

157,038

1.47%

KTB

2,210,100

37,763,840

12.06%

KTB-R

2,624,900

44,845,580

14.33%

KTC

395,500

17,169,375

6.78%

KTC-R

807,700

35,102,025

13.84%

LH

1,923,700

13,081,160

5.27%

LH-R

2,971,300

20,115,410

8.13%

LPN

157,300

520,502

8.92%

M

32,500

1,053,900

8.52%

M-CHAI

3,200

159,100

6.23%

M-R

57,200

1,853,175

14.99%

MAJOR

101,300

1,438,120

6.60%

MAJOR-R

295,700

4,210,540

19.25%

MASTER

35,900

2,314,950

2.08%

MASTER-R

50,200

3,200,400

2.90%

MBK

123,300

2,129,930

18.31%

MBK-R

141,200

2,438,580

20.97%

MC

118,700

1,399,720

7.21%

MC-R

8,300

98,770

0.50%

MDX

76,000

299,768

9.31%

MEB

3,500

112,000

3.26%

MEGA

142,900

5,719,000

11.63%

MEGA-R

98,200

3,929,425

7.99%

MGC

3,800

18,302

2.52%

MINT

2,983,500

94,900,525

13.93%

MINT-R

4,750,600

151,630,450

22.19%

MTC

255,900

11,685,575

6.57%

MTC-R

106,100

4,840,625

2.72%

NER

684,200

4,032,520

2.37%

NEX

3,014,000

9,096,758

1.79%

NEX-R

843,700

2,586,166

0.50%

NOBLE

15,300

55,692

1.79%

NRF

202,600

992,740

2.94%

NSL

1,500

48,775

0.09%

NUSA

628,400

204,181

1.54%

NYT

54,300

214,648

2.48%

ONEE

406,000

1,498,186

5.59%

OR

1,102,100

19,760,230

9.32%

OR-R

2,218,400

39,808,870

18.75%

ORI

464,500

2,717,945

7.84%

ORI-R

830,100

4,848,540

14.02%

OSP

662,800

14,286,190

6.86%

OSP-R

1,283,200

27,632,490

13.29%

PLANB

216,400

1,797,850

5.75%

PLANB-R

253,300

2,114,180

6.73%

PLAT

100

268

0.01%

PM

12,400

104,900

1.86%

PR9

58,000

1,103,270

2.40%

PRM

446,300

3,467,540

8.79%

PRM-R

551,900

4,281,710

10.86%

PSH

24,900

256,470

3.08%

PSH-R

54,700

560,370

6.76%

PSL

774,900

7,810,715

4.62%

PSL-R

226,800

2,285,520

1.35%

PTG

141,200

1,221,380

8.68%

PTG-R

120,800

1,044,920

7.43%

PTL

3,300

37,620

0.23%

PTT

10,438,600

347,082,575

15.87%

PTT-R

7,344,200

243,800,750

11.17%

PTTEP

260,400

40,558,450

6.82%

PTTEP-R

553,500

86,248,450

14.50%

PTTGC

1,193,000

43,734,725

4.95%

PTTGC-R

2,326,200

84,537,525

9.65%

QH

1,258,500

2,542,170

7.16%

QH-R

793,300

1,601,944

4.51%

RATCH-R

2,000

56,500

0.40%

RBF

106,600

1,084,040

7.89%

RBF-R

127,500

1,300,430

9.43%

RCL

381,800

10,927,750

2.41%

RCL-R

34,500

983,250

0.22%

ROJNA

151,700

985,285

5.93%

ROJNA-R

57,000

367,650

2.23%

RS

6,700

86,430

0.83%

S-R

2,600

2,132

0.07%

SABINA

63,100

1,564,160

12.13%

SABINA-R

1,500

37,150

0.29%

SABUY-R

42,200

74,356

0.21%

SAFE

9,900

224,920

0.65%

SAK

75,000

429,230

4.22%

SAMART

111,600

699,000

8.90%

SAPPE

1,500

153,850

0.52%

SAPPE-R

6,100

625,400

2.11%

SAT

9,100

138,320

1.86%

SAT-R

38,700

586,360

7.90%

SAV

60,000

1,279,400

0.85%

SAWAD

508,800

21,222,175

6.72%

SAWAD-R

269,900

11,271,925

3.56%

SC

312,700

972,154

3.43%

SC-R

91,700

285,832

1.01%

SCB

21,000

2,236,500

0.61%

SCB-R

411,700

43,846,050

11.97%

SCC

179,100

43,546,800

13.98%

SCC-R

373,700

90,983,000

29.17%

SCCC

600

82,800

1.02%

SCCC-R

2,300

317,650

3.89%

SCGP

691,200

23,485,075

7.19%

SCGP-R

1,763,200

59,928,550

18.34%

SGC

67,200

95,424

0.69%

SGC-R

9,100

12,922

0.09%

SGP-R

11,500

92,280

1.08%

SHR

435,200

953,954

6.15%

SINGER

158,500

1,538,035

8.43%

SINGER-R

1,300

12,610

0.07%

SIRI

5,663,600

9,187,917

12.25%

SIRI-R

2,770,900

4,489,760

6.00%

SIS

29,100

858,900

4.99%

SISB

39,700

1,472,800

4.73%

SISB-R

148,400

5,516,275

17.68%

SJWD

53,700

751,510

5.92%

SJWD-R

2,900

40,470

0.32%

SKY-R

1,900

47,500

0.88%

SNNP

60,700

952,850

3.88%

SNNP-R

27,600

431,990

1.77%

SPA

59,200

426,600

6.95%

SPA-R

2,300

16,525

0.27%

SPALI

90,900

1,707,950

4.63%

SPALI-R

128,900

2,407,530

6.56%

SPCG

18,700

201,960

2.40%

SPRC

1,120,500

9,417,770

10.54%

SPRC-R

168,300

1,413,720

1.58%

SSP

4,100

29,245

1.63%

SSP-R

11,300

81,360

4.50%

STA

1,508,500

29,424,070

3.96%

STA-R

647,300

12,641,690

1.70%

STANLY

6,300

1,346,900

6.70%

STANLY-R

17,400

3,716,700

18.51%

STEC

1,235,500

12,286,025

20.35%

STEC-R

57,500

570,265

0.95%

STGT

1,109,100

12,626,930

3.69%

STGT-R

9,200

106,720

0.03%

SUSCO

347,600

1,372,136

9.97%

SYNEX

5,800

64,380

1.53%

TASCO

428,000

7,342,510

7.67%

TASCO-R

50,900

871,950

0.91%

TCAP

209,300

10,305,750

21.85%

TCAP-R

160,700

7,903,375

16.77%

TFG

191,500

779,090

2.97%

TFG-R

1,300

5,226

0.02%

THANI

607,300

1,415,578

14.74%

THANI-R

815,500

1,897,702

19.79%

THCOM

671,100

8,408,300

5.71%

THCOM-R

132,300

1,650,160

1.12%

THG

500

19,375

0.17%

THG-R

33,300

1,296,400

11.26%

TIDLOR

771,700

15,563,230

10.53%

TIDLOR-R

1,327,400

26,837,600

18.12%

TIPH

19,400

570,900

4.07%

TIPH-R

11,600

341,125

2.43%

TISCO

144,000

14,176,425

5.39%

TISCO-R

204,600

20,122,600

7.66%

TKC

68,600

1,077,380

11.70%

TKN

149,700

1,616,740

6.03%

TKN-R

5,100

54,570

0.21%

TLI

1,173,800

10,393,660

20.76%

TLI-R

40,300

356,655

0.71%

TOA-R

194,000

4,702,790

12.19%

TOG

7,600

79,220

3.39%

TOP

873,300

45,790,300

4.43%

TOP-R

3,767,200

197,195,700

19.10%

TPIPL

205,200

283,988

3.21%

TPIPL-R

609,000

839,210

9.52%

TPIPP-R

2,100

6,888

0.17%

TQM

61,600

1,632,400

11.72%

TRP

9,400

112,190

2.02%

TRUE

4,833,100

40,824,690

9.17%

TRUE-R

6,763,100

56,954,750

12.83%

TTA

636,900

5,014,655

1.95%

TTB

9,381,800

16,223,777

3.85%

TTB-R

31,528,100

54,539,433

12.94%

TTW

122,300

1,091,600

7.15%

TU

1,878,100

27,868,260

16.38%

TU-R

1,456,500

21,576,650

12.70%

TVO

27,400

610,600

5.56%

TVO-R

15,800

351,460

3.21%

UVAN

16,300

139,365

6.59%

VGI

4,521,200

7,341,248

4.88%

VGI-R

868,300

1,417,664

0.94%

VIBHA

47,400

103,052

2.96%

WARRIX

18,100

106,790

0.81%

WHA

2,926,800

16,082,365

7.73%

WHA-R

3,894,300

21,282,195

10.28%

WHAUP

158,100

648,210

2.93%

WHAUP-R

7,900

32,318

0.15%

XO

38,000

1,201,900

1.87%

XPG

1,027,800

1,210,893

3.73%

XPG-R

52,100

61,460

0.19%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!