หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

6436 Unithai


บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567

          คุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ, คุณอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี, คุณวราห์ ถนอมรอด ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแหลมฉบัง, ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชุมชนทั้ง 11 ชุมชนรอบบริษัท และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยทีมงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชาดหาดชุมชนบ้านแหลมฉบัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบบริษัทฯ สร้างความสามัคคี รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กุ้งกุลาดำ” จำนวน 100,000 ตัว เพื่อรักษาความสมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสร้างความสมดุลย์ให้กับท้องทะเลต่อไป

          คุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งวันที่ 5 มิถุนายน ได้ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านแหลมฉบัง ภูมิใจที่ได้มามีส่วนร่วมในทั้ง 2 กิจกรรม มีการปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน และการทำความสะอาดชายหาดของหมู่บ้านแหลมฉบัง ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ประกอบธุรกิจในบริเวณพื้นที่แหลมฉบังมามากกว่า 30 ปีแล้ว ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแหลมฉบัง การดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ตามพันธกิจของบริษัทที่สนับสนุนพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

 

6436

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!