หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET72


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 13 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 13 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,134.06

8.19

3,026.03

7.91

108.03

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,388.28

6.24

2,179.25

5.69

209.02

นักลงทุนต่างประเทศ

19,811.35

51.77

21,836.30

57.06

-2,024.95

นักลงทุนในประเทศ

12,933.66

33.80

11,225.76

29.34

1,707.90

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 13 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

28,572.46

8.44

25,103.35

7.41

3,469.10

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

22,340.03

6.60

22,289.20

6.58

50.83

นักลงทุนต่างประเทศ

178,590.09

52.72

193,297.55

57.07

-14,707.46

นักลงทุนในประเทศ

109,222.14

32.25

98,034.61

28.94

11,187.53

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 13 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

424,617.56

8.97

421,433.37

8.90

3,184.19

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

318,427.31

6.73

319,973.85

6.76

-1,546.54

นักลงทุนต่างประเทศ

2,514,221.17

53.10

2,611,088.25

55.14

-96,867.08

นักลงทุนในประเทศ

1,477,709.02

31.21

1,382,479.59

29.20

95,229.43

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!